عملکرد آبی های پایتخت در هفته اول ادوار مختلف لیگ برتر فوتبال ایران 


دوره اول لیگ برتر: برق شیراز 1 -  استقلال 1

دوره دوم لیگ برتر: استقلال 3-  پاس تهران 1 

دوره سوم لیگ برتر: پاس تهران 2- استقلال 1

دوره چهارم لیگ برتر: استقلال 1 -  استقلال اهواز 1

دوره پنجم لیگ برتر: استقلال 4-  صباباتری تهران  1


دوره ششم لیگ برتر: استقلال 2-  ذوب آهن اصفهان 1

دوره هفتم لیگ برتر: استقلال 3- استقلال اهواز 2

دوره هشتم لیگ برتر: استقلال 2 -  ابومسلم مشهد 0

دوره نهم لیگ برتر: استقلال 1 -  سپاهان اصفهان 0

دوره دهم لیگ برتر: شهرداری تبریز 2-  استقلال 3  


دوره یازدهم لیگ برتر: استقلال 1 - سپاهان اصفهان  1

دوره دوازدهم لیگ برتر: استقلال یک - آلومینیوم هرمزگان 0

دوره سیزدهم لیگ برتر: گسترش فولاد تبریز 1-  استقلال 2

دوره چهاردهم لیگ برتر: راه آهن تهران 1 - استقلال 2

دوره پانزدهم لیگ برتر: سیاه جامگان مشهد 1 - استقلال 2

منبع : چهارتا نیوز |بررسی عملکرد آبی های پایتخت در هفته اول
برچسب ها : برتر ,استقلال ,1دوره ,0دوره ,2دوره ,استقلال 1 ,برتر استقلال ,برتر استقلال 1 ,استقلال 2دوره ,استقلال اهواز ,استقلال 1دوره